Breadcrubs

Poskytujeme kompletní služby slaboproudých technologií a bezpečnostních systémů

 

Poradenská činnost

 • Zhodnocení bezpečnostních rizik klienta, konzultace, vypracování studie bezpečnostních opatření a návrh strategie a politiky k zajištění vaší bezpečnosti.
 • Vypracování návrhu řešení včetně cenové nabídky.

 

Projekční práce

 • Zpracování projektové dokumentace všech nabízených systémů a technologií.
 • Projektová dokumentace je zpracována včetně výkazu výměr
 • Velkoformátový tisk

 

Montáž bezpečnostních systémů

 • Montáž a instalace bezpečnostních a slaboproudých systémů na klíč.
 • Kompletní naprogramování systémů, zaškolení obsluhy a předání systému
 • Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení

 

Oprava, údržba a servis

 • Kompletní opravy a servis na všech instalovaných systémech
 • Možnost převzetí objektů instalovaných jinými společnostmi

 

Revize a pravidelné prohlídky

 • Po ukončení montáže jsou prováděny pravidelné prohlídky a revize technologií
 • Rozsah a časové periody jsou určeny normami pro jednotlivé systémy

 

Naše služby