Breadcrubs

Přístupový systém neboli systém kontroly vstupů (ACS z anglického Access Control System) je možné chápat jako soubor opatření k zajištění řízení a evidence přístupu do určených prostor objektu na základě vyhodnocení jeho jednoznačné identifikace.

Smyslem použití těchto, dnes již výhradně elektronických, systémů je především kontrola a evidence vstupu, zabránění přístupu neoprávněných osob do střežených prostor. Systémy umožňují rozlišení jednotlivých vstupujících osob, sledování jejich pohybu v definovaných zónách. Princip přístupových systémů spočívá ve schopnosti přečíst pomocí speciálních zařízení (čteček) zakódované údaje / oprávnění a tyto vyhodnotit.

ACS
Systém kontroly vstupů (access control system = ACS): systém obsahující všechna konstrukční a organizační opatření včetně těch, která se týkají zařízení nutných pro řízení vstupů
(ČSN EN 50133-1 , článek 3.2)

EACS
Elektronický systém kontroly vstupu (electronic access control systém = EACS) / systém kontroly vstupu (access control systém = ACS): Elektronický systém kontroly vstupu poskytující oprávněným osobám nebo entitám vstup do a/nebo opuštění zabezpečeného prostoru a zamítající vstup a/nebo odchod neoprávněným jedincům nebo entitám.
(ČSN EN 60839-11-1 , článek 3.63)

Systémy kontroly vstupu se instalují podle stupně rizikovosti. Nejdůležitějším faktorem, kterým se od sebe tyto systémy odlišují, je přidělování přístupového práva, které se vystavuje konkrétním osobám na základě stupňů oprávnění podle prostorových, časových, personálních a jiných dispozic. U vyšších systémů se tak děje pomocí přidělení identifikačního média - nosiče.

Jako zařízení umožňující vstup se používají mechanické zabezpečovací prostředky, u nichž se využívají zejména jejich aktivní členy, jako např. klávesnicový vstup, kartový vstup, systém hands free, vstupová a signalizační čidla, kamerové systémy včetně videotelefonu. V poslední době se začínají využívat i biometrické prostředky, které k identifikaci oprávnění vstupu využívají hlasu, otisku prstů či dlaně, obrazu oční duhovky či obrazu obličeje.

V převážné většině realizovaných instalací je přístupový systém mnohem silnějším, ne-li nosným poplachovým systémem. Je ze všech poplachových systémů funkčně nejvíce svázán se základní podstatou zabezpečení přístupu k chráněným aktivům – mechanickými zábranami (mechanické zábranné prostředky = MZP, mechanické zábranné systémy = MZS). Přístupový systém je, přeneseně řečeno, chytřejší elektronickou podobou klíčů od dveří - vedle toho jsou ostatní poplachové systémy „pouze“ signalizací vyžadující aktivní spoluúčast lidského faktoru. Přístupový systém by měl být chápán jako základní technický (elektronický) prostředek fyzické ochrany objektu.

Reference - Systém kontroly vstupu

Fotbalový stadion FC Hradec Králové
Fotbalový stadion FC Hradec Králové
Golf resort a bytové domy Lipence
Golf resort a bytové domy Lipence
Oblastní nemocnice Jičín - novostavba pavilonu pro laboratoře a onkologii
Oblastní nemocnice Jičín - novostavba pavilonu pro laboratoře a onkologii
Billa Modletice
Billa Modletice
Volnočasový areál Hostinné
Volnočasový areál Hostinné
VODOS Kolín
VODOS Kolín
Biskupské gymnázium Hradec Králové - přístavba
Biskupské gymnázium Hradec Králové - přístavba
Hotel Alfa Resort Deštné
Hotel Alfa Resort Deštné
SECO Jičín
SECO Jičín
Česká zemědělská univerzita - Praha Suchdol
Česká zemědělská univerzita - Praha Suchdol
Čokoládový svět ,Praha Průhonice
Čokoládový svět ,Praha Průhonice
Solar Turbines, Žebrák
Solar Turbines, Žebrák
Střední zahradnická škola Kopidlno
Střední zahradnická škola Kopidlno
Tchibo Cheb
Tchibo Cheb
Sanus Hradec Králové
Sanus Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové objekt C
Univerzita Hradec Králové objekt C
Obchodní akademie Hradec Králové
Obchodní akademie Hradec Králové
ZŠ Kladská, Praha
ZŠ Kladská, Praha
MŠ Těchlovice
MŠ Těchlovice
Policejní škola Opatovice nad Labem
Policejní škola Opatovice nad Labem
Contract Medical International Hradec Králové
Contract Medical International Hradec Králové