Breadcrubs
  • Dorozumívací a signalizační systém pacient sestra pro nemocnice,lázeňské domy,domovy důchodců,hotely aj.
  • Systém je připraven pro použití v zařízeních nemocničního typu kde je potřeba zkombinovat hlasové služby a přivolání pomoci.
  • Zařízení lze kombinovat s telefonní ústřednou včetně tlačítek a táhel nouzového volání ,které jsou umístěny na WC,sprchách,chodbách atd.
  • Vše je řízeno IP komunikačním systémem ,které na PC vytváří dispečerské zařízení s kontrolou kdo právě volá o pomoc včetně viditelnosti telefonního čísla a názvu pokoje ,nebo pacienta.
  • Systém pacient sestra je vhodný do nových budov,nebo starých budov,kde je k dispozici minimálně 1 pár telefonního vedení.
  • Možnost poslechu zábavné hudby,informačních kanálů
  • Operativně pro nepohyblivého pacienta lze nahradit stávající telefon za lůžkovou jednotku.

Reference - Dorozumívací systémy sestra - pacient

Domov důchodců Biřička Hradec Králové
Domov důchodců Biřička Hradec Králové