Breadcrubs

Provádíme montáž požárních ucpávek ve stavbách dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dále poskytujeme pravidelné kontroly požárních ucpávek a audity celistvosti požárních úseků.

Pasivní systémy zamezující šíření požáru napříč budovou jsou jednou z nejdůležitějších oblastí požární ochrany. Hlavní součástí pasivního zabezpečení tvoří požární ucpávky na hranicích požárních úseků. Požární ucpávky zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi (kabeláž, potrubí apod.).

Požární ucpávky se netýkají pouze novostaveb, ale i staveb v užívání kdykoliv, je-li v požárních úsecích proveden zásah. Bez utěsnění nových prostupů nemůže požární úsek plnit svojí funkci při bránění šíření požáru.

Vedle požárních ucpávek dodáváme a montujeme také protipožární uzávěry, včetně souvisejících stavebních prací.

Reference - Požární ucpávky

Fotbalový stadion FC Hradec Králové
Fotbalový stadion FC Hradec Králové
SAPHO Kolín
SAPHO Kolín
Golf resort a bytové domy Lipence
Golf resort a bytové domy Lipence
ČNB Hradec Králové
ČNB Hradec Králové
HILDING ANDERS ČESKÁ REPUBLIKA A.S., DIVIZE TROPICO PLUS
HILDING ANDERS ČESKÁ REPUBLIKA A.S., DIVIZE TROPICO PLUS
Kulturní dům Máj Pelhřimov
Kulturní dům Máj Pelhřimov
Oblastní nemocnice Jičín - novostavba pavilonu pro laboratoře a onkologii
Oblastní nemocnice Jičín - novostavba pavilonu pro laboratoře a onkologii
Billa Modletice
Billa Modletice
BD Za Jízdárnou - Kolín
BD Za Jízdárnou - Kolín
Centrum Estrella, Hradec Králové
Centrum Estrella, Hradec Králové
Zámek Karlova koruna Chlumec n.C. - revitalizace zámeckého areálu
Zámek Karlova koruna Chlumec n.C. - revitalizace zámeckého areálu
ZŠ a MŠ SION Hradec Králové
ZŠ a MŠ SION Hradec Králové
Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Biskupské gymnázium Hradec Králové - přístavba
Biskupské gymnázium Hradec Králové - přístavba
Kulturní dům Přerov
Kulturní dům Přerov
Sonepar Hradec Králové
Sonepar Hradec Králové
Česká zemědělská univerzita - Praha Suchdol
Česká zemědělská univerzita - Praha Suchdol
Čokoládový svět ,Praha Průhonice
Čokoládový svět ,Praha Průhonice
Solar Turbines, Žebrák
Solar Turbines, Žebrák
Klášter Broumov - Růžový dvůr
Klášter Broumov - Růžový dvůr
Střední zahradnická škola Kopidlno
Střední zahradnická škola Kopidlno
Domov důchodců Biřička Hradec Králové
Domov důchodců Biřička Hradec Králové
Isover Český Brod
Isover Český Brod
Sanus Hradec Králové
Sanus Hradec Králové
Isover Častolovice
Isover Častolovice
Donauchem Nymburk
Donauchem Nymburk
Obchodní akademie Hradec Králové
Obchodní akademie Hradec Králové
Policejní škola Opatovice nad Labem
Policejní škola Opatovice nad Labem