Breadcrubs

Provádíme montáž požárních ucpávek ve stavbách dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dále poskytujeme pravidelné kontroly požárních ucpávek a audity celistvosti požárních úseků.

Pasivní systémy zamezující šíření požáru napříč budovou jsou jednou z nejdůležitějších oblastí požární ochrany. Hlavní součástí pasivního zabezpečení tvoří požární ucpávky na hranicích požárních úseků. Požární ucpávky zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi (kabeláž, potrubí apod.).

Požární ucpávky se netýkají pouze novostaveb, ale i staveb v užívání kdykoliv, je-li v požárních úsecích proveden zásah. Bez utěsnění nových prostupů nemůže požární úsek plnit svojí funkci při bránění šíření požáru.

Vedle požárních ucpávek dodáváme a montujeme také protipožární uzávěry, včetně souvisejících stavebních prací.

Reference - Požární ucpávky

Čokoládový svět ,Praha Průhonice
Čokoládový svět ,Praha Průhonice
Solar Turbines, Žebrák
Solar Turbines, Žebrák
Klášter Broumov - Růžový dvůr
Klášter Broumov - Růžový dvůr
Střední zahradnická škola Kopidlno
Střední zahradnická škola Kopidlno
Domov důchodců Biřička Hradec Králové
Domov důchodců Biřička Hradec Králové
Isover Český Brod
Isover Český Brod
Sanus Hradec Králové
Sanus Hradec Králové
Isover Častolovice
Isover Častolovice
Donauchem Nymburk
Donauchem Nymburk
Obchodní akademie Hradec Králové
Obchodní akademie Hradec Králové
Policejní škola Opatovice nad Labem
Policejní škola Opatovice nad Labem